Mikrosocjologia

Mikrosocjologia (mikro- + socjologia – łc. socius "towarzysz" + gr. lógos "nauka") to dział socjologii, który bada relacje społeczne w małych grupach społecznych.

Obszar badawczy w mikrosocjologii dotyczy kwestii, które są nieobserwowalne podczas badań w makroskali, takich jak relacje socjometryczne, konflikty interpersonalne, typy interakcji społecznych czy sposoby odgrywania ról społecznych.

Paradygmaty, które są wykorzystywane w badaniach mikrosocjologicznych to m.in. interakcjonizm symboliczny, socjologia fenomenologiczna i teoria wymiany.

W znacznej części obszar badawczy mikrosocjologii jest wspólny z obszarem badawczym psychologii społecznej.

Zobacz teżEdytuj