Minister (duchowny)

dawne określenie duchownych kościołów protestanckich

Minister (sługa) – dawne, obecnie rzadziej używane, określenie duchownych kościołów protestanckich, zwłaszcza kalwińskich.

Minister anglikański podczas wygłaszania homilii

Określenie wywodzi się z łacińskiego określenia Verbi Divini Minister (skrót V. D. M.), tzn. sługa Słowa Bożego.

Zobacz też edytuj