Ministerstwo Żeglugi (1947–1957)

Ministerstwo Żeglugi (19471957) – polskie ministerstwo istniejące w latach 1947–1957, powołane w celu kierowania i zarządzania całokształtem spraw związanych z polityka morską. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Ministerstwo Żeglugi
Państwo

 Polska

Data utworzenia

27 marca 1947

Data likwidacji

28 maja 1957

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Powołanie urzędu edytuj

Na podstawie dekretu z 1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych ustanowiono urząd Ministra Żeglugi w wyniku przekształcenia urzędu Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego[1].

Ministrowie edytuj

Zakres działania urzędu edytuj

Do zakresu działania urzędu należały sprawy:

 • żeglugi morskiej;
 • administracji morskiej;
 • portów i przystani morskich, jak również urządzeń portowych i nabrzeża morskiego;
 • przeładunku portowego;
 • nadzoru nad urządzeniami żeglugi, portów i rybołówstwa wymagających dozoru technicznego;
 • rybołówstwa morskiego;
 • przemysłu okrętowego, morskiej floty handlowej i rybackiej;
 • przedsiębiorstw żeglugowych, portowych i połowów morskich oraz  przedsiębiorstw usługowych związanych bezpośrednio z żeglugą i  rybołówstwem morskim;
 • wyznaczanie i wysyłanie za granicę przedstawicieli w sprawach, które wchodzą w zakres działania Ministra Żeglugi oraz zawieranie umów międzynarodowych w tych sprawach;
 • morskiego szkolenia zawodowego przy współudziale władz zainteresowanych.

Zniesienie urzędu edytuj

Na podstawie Ustawy z 1957 r. o utworzeniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej zniesiono urząd Ministra Żeglugi[2].


Przypisy edytuj

 1. Dekret z dnia 27 marca 1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych. Dz.U. z 1947 r. nr 31, poz. 130
 2. Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o utworzeniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej. Dz.U. z 1957 r. nr 31, poz. 130