Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli

ministerstwo PRL

Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli – polskie ministerstwo istniejące w latach 1950–1956, powołane w celu kierowania i zarządzania całokształtem spraw związanych z budownictwem miast i osiedli. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli
Państwo

 PRL

Data utworzenia

30 grudnia 1950

Data likwidacji

5 lipca 1956

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Powołanie urzęduEdytuj

Na podstawie ustawy z 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa powołano urząd Ministra Budownictwa Miast i Osiedli oraz Ministra Budownictwa Przemysłowego w miejsce zniesionego urzędu Ministra Budownictwa[1].

MinistrowieEdytuj

Zakres działaniaEdytuj

Do zakresu działania urzędu należały sprawy:

  • realizacji podstawowego budownictwa miejskiego i osiedlowego,
  • budowli, których realizacja nie podlega zakresowi działania innych ministrów,
  • ogólnego planowania, budowy, rozbudowy i przebudowy miast i osiedli,
  • projektowania w zakresie budownictwa miejskiego i osiedlowego,
  • nadzoru nad planowaną rozbudową miast i osiedli,
  • nadzoru budowlanego i uprawnień budowlanych na podstawie przepisów prawa budowlanego,
  • prowadzenia zakładów usługowych i wytwórczych związanych z produkcją budowlaną dla celów budownictwa miejskiego i osiedlowego,
  • inne sprawy budownictwa nie zastrzeżone właściwości innych władz naczelnych oraz Komitetu do Spraw Urbanistki i Architektury.

Zniesienie urzęduEdytuj

Na podstawie ustawy z 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa zniesiono urząd Ministra Budownictwa Miast i Osiedli[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa. Dz.U. z 1950 r. nr 58, poz. 523
  2. Dekret z dnia 5 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa. Dz.U. z 1956 r. nr 28, poz. 128