Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki Rosji

Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej ros. Министерство образования и науки Российской Федерации, (Минобрнауки России)rosyjski federalny organ wykonawczy w zakresie polityki oraz regulacji prawnych w dziedzinie edukacji, nauki, badań, technologii i innowacji, nanotechnologii, własności intelektualnej, jak również w dziedzinie edukacji, pomocy społecznej i ochrony socjalnej studentów i uczniów w instytucjach edukacyjnych. 15 maja 2018 roku, decyzją prezydenta Putina, zostało rozdzielone na organy: Ministerstwo Oświaty oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego[1].

Struktura Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji RosyjskiejEdytuj

 • Departament strategii, analiz i prognoz ros. Департамент стратегии, анализа и прогноза;
 • Departament budżetowy, księgowości i sprawozdawczości ros. Департамент бюджетного процесса, учёта и отчётности;
 • Departament polityki państwowej w sferze przygotowania kadr pracowniczych i Uzupełniającego Wykształcenia zawodowego ros. Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО;
 • Departament polityki państwowej w sferze wykształcenia ogólnego ros. Департамент государственной политики в сфере общего образования;
 • Departament zarządzania siecią podległych organizacji ros. Департамент управления сетью подведомственных организаций;
 • Departament służby państwowej, kadr i przygotowań mobilizacyjnych ros. Департамент государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки;
 • Departament rozwoju priorytetowych kierunków nauki i technologii ros. Департамент развития приоритетных направлений науки и технологий;
 • Departament międzynarodowy ros. Международный департамент;
 • Departament zarządzania programami i procedur konkursowych ros. Департамент управления программами и конкурсных процедур;
 • Departament polityki państwowej w sferze wyższego wykształcenia ros. Департамент государственной политики в сфере высшего образования;
 • Departament polityki państwowej w sferze obrony praw dzieci ros. Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей;
 • Depertament uzupełniającej edukacji dzieci, wychowania i polityki młodzieżowej ros. Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодёжной политики;
 • Departament administracyjny ros. Административный департамент;
 • Departament przygotowania i atestacji pracowników naukowych i naukowo-pedagogicznych ros. Департамент подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников;
 • Departament państwowej polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej ros. Департамент государственной научно-технической и инновационной политики;
 • Departament prawny ros. Правовой департамент.

Ministrowie Edukacji i Nauki Federacji RosyjskiejEdytuj

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Władimir Putin: Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. N 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" (ros.). Официальный интернет-портал правовой информации, 2018-05-15. [dostęp 2018-07-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-07-29)].