Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego

polskie ministerstwo istniejące w latach 1951–1957

Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego – polskie ministerstwo istniejące w latach 1951–1957, powołane z zadaniem organizacji i nadzoru spraw ruchu drogowego i lotniczego. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego
Państwo

 Polska

Data utworzenia

26 lutego 1951

Data likwidacji

22 marca 1957

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Powołanie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji ustanowiono nowy urząd Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego, w miejsce zniesionego urzędu Ministerstwa Komunikacji[1].

Ministrowie edytuj

Zakres działania urzędu edytuj

Do zakresu działania  urzędu należało:

 • naczelne kierownictwo, budowy i utrzymania dróg publicznych oraz lotnisk i szybowisk dla potrzeb lotnictwa cywilnego i sportu lotniczego;
 • wydawanie przepisów o budowie, utrzymaniu i eksploatacji  dróg publicznych;
 • wydawanie przepisów o ruchu i bezpieczeństwie drogowym i lotniczym oraz nadzór nad ich wykonywaniem;
 • organizowanie publicznego transportu drogowego i jego obsługi technicznej oraz cywilnego transportu lotniczego;
 • normowanie techniczne oraz typizacja budowli, urządzeń i sprzętu w zakresie transportu drogowego i lotniczego oraz w zakresie lotnictwa sportowego;
 • koordynowanie przewozów samochodowych;
 • kontrola ruchu samochodowego  oraz wykonywanie przepisów o racjonalnej gospodarce samochodowej;
 • wydawanie przepisów o rejestracji pojazdów, wydawanie praw jazdy oraz zezwoleń na prowadzenie zakładów transportu drogowego i jego obsługi;
 • prowadzenie rejestru cywilnych statków powietrznych i rejestru pilotów;
 • prowadzenie przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych, projektowych oraz handlowo-usługowych, związanych z budową dróg publicznych oraz transportem drogowym i lotniczym;
 • wydawanie przepisów przewozowych dla transportu drogowego i lotniczego;
 • wydawanie taryf na przewozy osób, bagażów i towarów w transporcie drogowym i lotniczym na zasadach ustalonych szczególnymi przepisami;
 • wydawanie przepisów o przewozie poczty w publicznym transporcie samochodowym i lotniczym.

Zniesienie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji zniesiono urząd Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego[2].

Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji. Dz.U. z 1951 r. nr 14, poz. 108
 2. Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji. Dz.U. z 1957 r. nr 17, poz. 86