Ministrowie wojny i kolonii (Wielka Brytania)

Minister Wojny i Kolonii (ang. Secretary of State fo War and the Colonies), brytyjskie ministerstwo zajmujące się sprawami wojska i kolonii, z wyjątkiem Indii. Powstało w 1801 r. Zniesione zostało w roku 1854 r. Jego kompetencje przejęły odrębne ministerstwa - Ministerstwo Wojny i Ministerstwo Kolonii.

Lista ministrówEdytuj

Minister Czas urzędowania
Robert Hobart, lord Hobart 17 marca 1801 – 12 maja 1804
John Pratt, 2. hrabia Camden 14 maja 1804 – 10 lipca 1805
Robert Stewart, wicehrabia Castlereagh 10 lipca 1805 - 5 lutego 1806
William Windham 5 lutego 1806 – 25 marca 1807
Robert Stewart, wicehrabia Castlereagh 25 marca 1807 – 1 listopada 1809
Robert Jenkinson, 2. hrabia Liverpool 1 listopada 1809 – 11 czerwca 1812
Henry Bathurst, 3. hrabia Bathurst 11 czerwca 1812 - 30 kwietnia 1827
Frederick Robinson, 1. wicehrabia Goderich 30 kwietnia 1827 - 3 września 1827
William Huskisson 3 września 1827 - 30 maja 1828
George Murray 30 maja 1828 – 22 listopada 1830
Frederick Robinson, 1. wicehrabia Goderich 22 listopada 1830 - 3 kwietnia 1833
Edward Stanley, lord Stanley 3 kwietnia 1833 - 5 czerwca 1834
Thomas Spring Rice 5 czerwca 1834 – 14 listopada 1834
Arthur Wellesley, 1. książę Wellington 15 listopada 1834 – 15 grudnia 1834
George Hamilton-Gordon, 4. hrabia Aberdeen 20 grudnia 1834 - 8 kwietnia 1835
Charles Grant, 1. baron Glenelg 18 kwietnia 1835 – 20 lutego 1839
Constantine Phipps, 1. markiz Normanby 20 lutego 1839 - 30 sierpnia 1839
John Russell 30 sierpnia 1839 - 30 sierpnia 1841
Edward Stanley, lord Stanley 3 września 1841 – 23 grudnia 1845
William Ewart Gladstone 23 grudnia 1845 – 27 czerwca 1846
Henry Grey, 3. hrabia Grey 6 lipca 1846 – 21 lutego 1852
John Pakington 27 lutego 1852 – 17 grudnia 1852
Henry Pelham-Clinton, 5. książę Newcastle 28 grudnia 1852 – 10 czerwca 1854