Mirosław Wójcik

polski historyk

Mirosław Wójcik (ur. 1960) – polski literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w historii literatury polskiej oraz życiu i twórczości Emila Zegadłowicza[1].

ŻyciorysEdytuj

W latach 1982–1987 odbył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach[1]. Rozprawę doktorską pt. Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście idei buddyzmu zen, której promotorem był Jan Błoński, obronił w 1994 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2006 w Instytucie Badań Literackich PAN w oparciu o rozprawę pt. Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza[2].

Wybrane publikacjeEdytuj

Monografie:

  • Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen, Kielce 1998
  • Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005

Opracowania:

  • Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski, Korespondencja. 1936–1937, t. 1, oprac. M. Wójcik, Kielce 2002
  • Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski, Korespondencja. 1938–1944, t. 2, oprac. M. Wójcik, Kielce 2002
  • Emil Zegadłowicz, Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości, oprac. M. Wójcik, Wrocław 2006
  • Stanisława Wysocka, Bo ty jesteś moje fatum. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924–1935, oprac. M. Wójcik, Kielce 2008
  • Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918-1938), oprac. M. Wójcik, Warszawa 2008
  • Stefan Żechowski, Droga moja i świat. Listy Stefana Żechowskiego do Mariana Ruzamskiego 1933–1936, oprac. M. Wójcik, Kielce 2013

PrzypisyEdytuj

  1. a b Nota biograficzna na stronie Instytutu Filologii Polskiej UJK. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-02-22].
  2. Mirosław Wójcik w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).