Misraim, Micraim (hebr. מצרים) – hebrajska nazwa Egiptu. Jest to rzeczownik w liczbie mnogiej, używany w odniesieniu zarówno do Górnego jak i Dolnego Egiptu. Nazwa ta ma pochodzenie semickie o niepewnej etymologii. Pokrewna jest pojawiającemu się w Listach z Amarna miṣri, ugaryckiemu mṣrm i akadyjskiemu Muṣru[1].

Według Księgi Rodzaju (Rdz 10,6) imię takie nosił drugi syn Chama. Miał on synów Ludima, Anamima, Lehabima, Naftuchima, Patrusima i Kasluchima, od których wywodzić się mieli Filistyni i Kaftoryci (Rdz 10,13-14).

PrzypisyEdytuj

  1. Daniel I. Block: The Book of Ezekiel. Chapters 25-48. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1998, s. 166, seria: New International Commentary on the Old Testament. ISBN 0-8028-2536-2.

BibliografiaEdytuj