Monika Guszkowska

polska psycholog

Monika Joanna Guszkowska – polska psycholog, profesor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prorektor do spraw badań naukowych i wdrożeń tej uczelni.

Monika Guszkowska
Kraj działania  Polska
profesor nauk o kulturze fizycznej
Specjalność: psychologia sportu, teoria wychowania fizycznego
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Doktorat 1995 – kultura fizyczna
AWF w Warszawie
Habilitacja 2005 – kultura fizyczna
AWF w Warszawie
Profesura 2015
prorektor do spraw badań naukowych i wdrożeń AWF w Warszawie

ŻyciorysEdytuj

W 1985 ukończyła studia psychologiczne w Uniwersytecie Warszawskim. W 1995 na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie na podstawie rozprawy pt. Przystosowanie społeczne młodzieży a jej wiedza i postawy wobec dopingu w sporcie uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w dyscyplinie kultura fizyczna specjalność:psychologia sportu. Tam też w 2005 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Aktywność ruchowa a przebieg transakcji stresowej u młodzieży uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W 2015 prezydent RP nadał jej tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej. Została prorektorem do spraw badań naukowych i wdrożeń AWF oraz profesorem nadzwyczajnym w Wydziale Rehabilitacji tej uczelni[1][2].

PrzypisyEdytuj

  1. Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń prof. dr hab. Monika Guszkowska. awf.edu.pl. [dostęp 2017-10-04].
  2. prof. Monika Joanna Guszkowska w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2017-10-04].