Morfia z Meliteny

Morfia z Meliteny, Morphia, Moraphia – córka Gabriela, namiestnika Meliteny i nieznanej z imienia armeńskiej księżniczki, córki Konstantyna I, księcia Armenii i Cylicji z dynastii Rupenidów.

Morfia z Meliteny
królowa Jerozolimy
Okres

od 1118
do 1126/27

Jako żona

Baldwina II

Dane biograficzne
Data śmierci

między 1126 a 1127

Ojciec

Gabriel z Meliteny

Mąż

Baldwin II z Le Bourg

Dzieci

Melisanda Jerozolimska,
Alicja z Antiochii,
Hodierna,
Jowita

Melitena znajdowała się w sąsiedztwie Edessy i ojciec Morfii był wasalem hrabiego Edessy. Około 1101 roku poślubiła ówczesnego hrabiego Edessy - Baldwina z Le Bourg, który w roku 1118 objął w posiadanie również tron Królestwa Jerozolimy. Początkowo, kiedy Baldwin pojechał do Jerozolimy, Morfia razem z córkami została w Edessie. Morfia zmarła prawdopodobnie między 1126 a 1127 rokiem.

Z małżeństwa z Baldwinem Morfia miała cztery córki:

Ponieważ Morfia i Baldwin II nie mieli żadnego syna, po śmierci Baldwina w 1131 to Melisanda została władczynią Królestwa Jerozolimskiego.