Moskiewska Strefa Obrony

Moskiewska Strefa Obrony – jedno z wielkich operacyjno-strategicznych ugrupowań wojsk Armii Czerwonej o kompetencjach administracyjnych i operacyjnych na zachodnim terytorium ZSRR, działający podczas wojny z Niemcami w czasie II wojny światowej.

Utworzony 2 grudnia 1941. Dowódca gen. por. (z 22 stycznia 1942 gen. płk ) P. Artiomow.

Rozwiązany 15 października 1943.

BibliografiaEdytuj

Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija Moskwa 1978