Mostek Behrendtamostek pomiarowy zasilany prądem przemiennym służący do pomiaru rezystancji uziemienia metodą kompensacyjną.

W mostku Behrendta jako źródło prądu przemiennego stosuje się induktor. Spadek napięcia na oporze uziemienia kompensuje się przez spadek napięcia od prądu na oporze (rezystancja zmienna służąca do zrównoważenia mostka). Prąd płynący w obwodzie złożonym uziomu badanego i uziomu pomocniczego transformuje się do obwodu pomiarowego przez transformator prądowy o przekładni

Zmieniając rezystancję doprowadzamy mostek do stanu równowagi, w którym przez galwanometr (lub inny wskaźnik równowagi) i sondę pomocniczą nie płynie prąd. Aby uzyskać stan równowagi, musi zostać spełniony warunek:

Stąd rezystancję uziemienia możemy przedstawić wzorem:

W roli galwanometru może zostać użyty przyrząd magnetoelektryczny z prostownikiem.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj