Mowa pożegnalna Jezusa

Duccio di Buoninsegna, Jezus żegna się z uczniami

Mowa pożegnalna Jezusa – nazwa fragmentu mowy Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, zawartej w Ewangelii Św. Jana, w rozdziałach 14-17. W nim Jezus żegna się z jedenastoma uczniami (Judasz wcześniej opuścił Wieczerzę)[1].

Struktura przemówieniaEdytuj

Mowa może być podzielona na cztery główne części[2]:

  1. Pierwsze przemówienie: rozdział 14
  2. Drugie przemówienie: 15,1 - 16,4a
  3. Trzecie przemówienie: 16,4b-33
  4. Modlitwa Arcykapłańska: 17,1-14.

Główne wątki poruszane w mowie to:

  • odejście Jezusa i zapowiedź powrotu
  • zapowiedź przyjścia Parakleta (Ducha Świętego)
  • zapowiedź nienawiści świata wobec uczniów Jezusa.

Modlitwa arcykapłańskaEdytuj

Modlitwa arcykapłańska to nazwa ostatniej części Mowy pożegnalnej Jezusa. Nazwę tę zaproponował luterański teolog David Chytraeus (1530-1600).

Na kapłański charakter tej modlitwy wskazywał szczególnie Cyryl Aleksandryjski. Rupert z Deutz tak streścił tę modlitwę: „Tak modlił się za nas arcykapłan, który sam był błagającym i przebłaganiem, kapłanem i ofiarą”.

Linki zewnętrzneEdytuj

  • J 14 - mowa w Biblii Tysiąclecia

PrzypisyEdytuj

  1. John by Gail R. O'Day, Susan Hylen 2006 ​ISBN 978-0-664-25260-1​, Chapter 15: The Farewell Discourse, s. 142-168
  2. Johannes Beutler, 2001 "Synoptic Jesus Tradition in the Johannine Farewell Discourse" in Jesus in Johannine tradition by Robert Tomson Fortna, Tom Thatcher 2001 ​ISBN 978-0-664-22219-2​ s. 165-174