N efelkystikon

N efelkystikon (νῦ ἐφελκυστικόν) – dodatkowa litera nu (-ν) dodawana na końcu niektórych greckich słów. Dodatkowe N wstawiane jest dla uniknięcia hiatusu (rozziewu). W przypadku rzeczowników dodawane jest w Datiwie pluralis, gdy zakończone są na -σι (np. σωμασι–σωμασιν); w przypadku czasowników dodawane są w trzeciej osobie zarówno liczby pojedynczej jak i mnogiej, kończących się na -ε (singularis) albo -σι (pluralis)[1].

3 pers. pluralis praesens et futurum
λέγουσι(ν)
τιθᾶσι(ν)
"oni mówią"
"oni kładą"
praesens
λέξουσι(ν) "oni powiedzą" futurum
3 pers. singularis perfectum et imperfectum
τέθνηκε(ν) "on umarł" perfectum
ἔλεγε(ν) "on powiedział" imperfectum
εἶπε(ν) "on powiedział" aorist
ἐτεθνήκει(ν) "on umarł" plusquamperfectum
3 pers. singularis praesens
τίθησι(ν) "on położył"
ἐστί(ν) "on jest"
III deklinacja dativus pluralis
Ἕλλησι(ν) "Grekom"
πᾶσι(ν) "wszystkim"

PrzypisyEdytuj

  1. Egbert J. Bakker, A Companion to the Ancient Greek Language, Blackwell Publishing 2010, p. 209

BibliografiaEdytuj

  • K. Mickey, Dialect Consciousness and Literary Language: An Example From Ancient Greek, PhilSoc, p. 37