Nagrobek Firlejów w Janowcu

Nagrobek Firlejów w Janowcu (woj. lubelskie) wyrzeźbiony został przez Santi Gucciego w l. 1587-88.

Nagrobek w układzie piętrowym, wykonany jest w całości z kamienia. Dwie nisze, jedna nad drugą, oddzielone belkowaniem, flankowane są pilastrami. Pojawia się tu płaski ornament roślinny, syntetyczny, złożony z kielichów kwiatowych, spośród których wychylają się makówki. Zakończenie ornamentu tworzą trzy kwiaty przypominające rumianki (ulubiony ornament dekoracyjny ostatniej ćw. XVI wieku). W płytkich niszowych wnękach ustawiono ukośne płyty z wyrzeźbionymi przedstawieniami zmarłych w nienaturalnej pozie.

W sposobie rzeźbienia widoczne są analogie do dzieła Santi Gucciego z kaplicy Batorego. Cechuje go styl płaszczyznowo-linearny i bogata ornamentyka.

Bibliografia edytuj

  • H. Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI w. w Polsce, W-wa 1984
  • H. Kozakiewiczowa, Renesans w Polsce, W-wa 1976
  • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, W-wa 1987