Nakres radarowy

Nakres radarowy- sposób określenia parametrów ruchu obiektu śledzonego za pomocą radaru, polegający na zaznaczeniu kilku (minimum dwóch) pozycji obiektu, wykreśleniu na ich podstawie wektora ruchu względnego i odjęciu wektora ruchu własnego. Początkowo realizowany ręcznie, przez kreślenie na specjalnych arkuszach lub na nakładce na ekran radaru (rzutnik refleksyjny), obecnie coraz częściej prowadzony przez specjalny komputer ARPA.