Napięcie Plancka

pochodna jednostka napięcia elektrycznego w naturalnym systemie jednostek

Napięcie Plancka – pochodna jednostka napięcia elektrycznego w naturalnym systemie jednostek oznaczana jako

V

gdzie:

energia Plancka,
ładunek Plancka,
prędkość światła w próżni,
stała grawitacji,
– czynnik stały z prawa Coulomba.

Napięcie Plancka to takie napięcie, które cząstce o ładunku równym ładunkowi Plancka nada energię równą energii Plancka.