Naturalna zmienność klimatu

wahania stanu atmosfery i oceanu wokół stanu średniego

Naturalna zmienność klimatu (w skrócie zmienność klimatu, ang. climate variability) – wahania stanu atmosfery i oceanu wokół stanu średniego, mające charakterystyczny czas trwania od miesięcy do tysiącleci i wynikające z przyczyn naturalnych[1].

Do zjawisk składających się na naturalną zmienność klimatu należą w szczególności występujące okresowo lub losowo zmiany w cyrkulacji termohalinowej, powodujące naprzemienne występowanie dodatnich i ujemnych anomalii temperatury w różnych regionach światowego oceanu[2], takie jak:

PrzypisyEdytuj

  1. Climate variability - AMS Glossary, glossary.ametsoc.org [dostęp 2018-09-22] (ang.).
  2. Detection and Attribution of Climate Change: from Global to Regional, [w:] IPCC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis, październik 2013.