Navy Operational Global Atmospheric Prediction System

Navy Operational Global Atmospheric Prediction System (NOGAPS) – globalny model prognozy pogody.

Prognozy Ośrodka Marynarki Wojennej (the Fleet Numerical Metetorology and Oceanography Center, FNMOC) sa nastawione na meteorologię morską. Wyniki są ogólnie dostępne. Oprócz danych pogodowych jest też prognoza falowania. Portal ma pętle animacji prognoz oraz możliwość nakładania wyników na Google Earth. W tabelach można wyświetlić prognozę na 180 godzin (5 dni), lub pojedyncze lub wszystkie wyniki na konkretną godzinę prognozy o danej DTG[1][2][3][4][5][6].

Na stronie sieciowej FNMOC są dostępne trzy modele - NOGAPS, WW3, oraz GFS. Zmienne meteorologiczne, ocena widzialności, oraz zmienne oceanograficzne są wyświetlone w postaci graficznej.

Nazwa Opis zmiennej
10m winds Wiatry na powierzchni, linie prądu powietrza. Prędkości w węzłach.
2m Temp Temperatura powietrza przy powierzchni oceanu (na 2 m).
300Hgts/Winds Wysokość powierzchni 300 mb.
500 Hgts/Vort Wysokość powierzchni 500 mb i wirowość.
700Hgts/Vert Vel Wysokość powierzchni 700 mb oraz prędkość pionowa powietrza.
850 Temp/winds/RH Temperatura, wiatry na 850 mb i wilgotność względna.
1000-500 Thickness [dm] and Sea Level Pressure [mb] Grubość warstwy powietrza pomiędzy 1000-500 mb i ciśnienie na powierzchni oceanu.
Previous 6-hr Precipitation Rate [mm] and Sea Level Pressure [hPa] (Precip/SLP) Opad w poprzednich 6 godzinach w milimetrach słupa wody.
FNMOC Wave Watch 3 Sig Wave Heights [ft], Over Ocean Sfc Winds [kt] Wysokość fal znacznych oraz prędkość wiatru.
K-index Indeks K pokazujący potencjalne zagrożenie ruchami konwekcyjnymi (burzami).
Sea surface temperature Temperatura blisko powierzchni oceanu.
Significant wave height & direction Wysokość i kierunek fal znacznych.
Wind wave height and direction Wysokość fal i kierunek.
Swell Wave Period & Direction Częstotliwość fali martwej i kierunek.
Wind Wave Period & Direction Częstotliwość fali i kierunek
Peak Wave Period & Direction Częstotliwość fal najwyższych i kierunek.
White Cap Probability Prawdopodobieństwo załamywania się fal (tworzenie piany). Związane z silnymi wiatrami.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. The Design and Testing of NOGAPS, Rosmond, T. Weather and Forecasting, Vol. 7, No. 2, June, 1992.
  2. The Navy Operational Global and Regional Atmospheric Prediction System at the Fleet Numerical Oceanography Center, Bayler, G. and H. Lewit. Weather and Forecasting, Vol. 7, No. 2, June, 1992.
  3. North Pacific Cyclone Sea-Level Pressure Errors with NOGAPS, Harr, P., R. Ellsberry, T. Hogan and W.Clune. Weather and Forecasting, Vol. 7, No. 3, October, 1992.
  4. Sensitivity Studies of the Navy's Global Forecast Model Parameterizations and Evaluation of Improvements to NOGAPS, Hogan, T. and L. Brody. Monthly Weather Review, Vol. 121, No. 8, August, 1993.
  5. Numerical Weather Analysis and Forecast Evaluations at Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center, Clune, W. Naval Meteorology and Oceanography Command News, Part I, Vol. 13, No. 8, August, 1993; Part II, Vol. 14, No. 2, February, 1994.
  6. Impacts of the Extra-Tropical Transition of Tropical Cyclones on Mid-Latitude Circulation Systems (in NOGAPS)", Harr, P., R. Ellsberry, P. Klein, T. Hogan and W. Clune. Fifteenth Conference on Weather Analysis and Forecasting, American Meteorological Society, August, 1996.

Linki zewnętrzneEdytuj