Neosemantyzacja – nadawanie wyrazom lub wyrażeniom nowych znaczeń[1]. Oprócz neosemantyzacji dokonującej się pod wpływem obcym (por. kalkowanie) rozwija się neosemantyzacja rodzima. Do nowszych neosemantyzmów w języku polskim należą np. określenia „nagłośnić”, „wyciszyć sprawę”, „wnioskować o coś”, „komórka” (telefon komórkowy).

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • J. Satoła-Staśkowiak, Different aspects of neosemantization on the example of the Polish and Bulgarian language, „Cognitive Studies” (14), 2014, s. 183–191 (ang.).