Nikołaj Sołowjow

Nikołaj Sołowjow (ur. 26 kwietnia 1901, zm. ?) – generał major Armii Czerwonej służący w LWP.

Brał udział w wojnie niemiecko-sowieckiej 1941–1945. 7 VI 1943 mianowany generałem majorem przez Radę Komisarzy Ludowych ZSRR. 5 IX 1944 został skierowany do służby w WP na szefa Departamentu Uzbrojenia MON, w 1945 został szefem Departamentu Zaopatrywania Artylerii. W 1945 odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy. W WP służył do 12 II 1946, potem powrócił do ZSRR. Dalsze jego losy są nieznane.

BibliografiaEdit

  • Janusz Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990 t. III: M–S, s. 482.