Nomotetyzm (gr. nómos — prawo, thetós – ustanowiony) – poszukiwanie ogólnych, uniwersalnych (tzn. ahistorycznych) praw rządzących społecznym funkcjonowaniem jednostek (wzorowany na dziewiętnastowiecznych naukach przyrodniczych).

Nauki nomotetyczne, zajmowały się formułowaniem praw naukowych, w opozycji do nauk idiograficznych, opisujących i wyjaśniających jednostkowe fakty. Przedstawicielami tego poglądu byli Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert.

W ekonomii podejście nomotetyczne reprezentuje szkoła austriacka, założona przez Carla Mengera[1].

Przypisy

edytuj
  1. Peter Klein, Podstawy programowe austriackiej szkoły ekonomii, „Quarterly Journal of Austrian Economics”, 11, 2008, s. 165-187 [dostęp 2021-02-01].