Nowa Biblia gdańska

Nowa Biblia gdańskaprotestancki przekład Pisma Świętego na język polski, dokonany z inicjatywy Śląskiego Towarzystwa Biblijnego. Podstawą przekładu stała się Biblia gdańska, której tekst jest uwspółcześniany i konfrontowany z innymi źródłami.

Nowa Biblia gdańska
Pełna nazwa

Biblia Święta to jest Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Nowa Biblia gdańska

Skrót(y)

NBG

Kanon

protestancki

Język

polski

Opublikowanie kompletnego przekładu

2012

Tłumacz(e)

Władysław Karbowicz

Źródła przekładu

ST - Izaak Cylkow oraz Septuaginta; NT - Textus Receptus;

Wydawca

Śląskie Towarzystwo Biblijne

Przynależność religijna

protestantyzm

Wersja online

Nowa Biblia gdańska

Księga Rodzaju 1, 1-3
Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Zaś ziemia była niewidzialna, bezładna i ciemność nad otchłanią; a Duch Boga unosił się nad wodami. I Bóg powiedział: Niech się stanie światło. Więc stało się światło.
Ewangelia Jana 3, 16
Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy - nie zginął, ale miał życie wieczne.

CharakterystykaEdytuj

Zaletą przekładu są przypisy informujące o różnicach między poszczególnymi opracowaniami Biblii. W wielu wypadkach zachowano dosłowną transkrypcję imion. Zmianie tradycyjnej nazwy na dosłowną uległy również nazwy ksiąg biblijnych (m.in. zamiast Dzieje ApostolskieDokonania Apostołów w Panu Jezusie Chrystusie; zamiast Kaznodzieja SalomonowyKsięga Koheleta). Tłumaczenie obejmuje protestancki kanon Pisma Świętego (bez ksiąg deuterokanonicznych uważanych przez protestantów za apokryfy).

KrytykaEdytuj

Tłumaczenie jest krytykowane przez biblistów za udziwnione, miejscami tendencyjne sposoby tłumaczenia tekstu biblijnego.

Tekst przekładu miejscami drastycznie różni się od innych popularnych przekładów Biblii. Przykładowo fragment z Ewangelii Łukasza 9:23 zawierający apel Jezusa skierowany do potencjalnych uczniów mówiący o „codziennym braniu na siebie swojego krzyża” przetłumaczony jest następująco: „Zaś do wszystkich mówił: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie i niech co dzień odrzuci swój krzyż, i niech mi towarzyszy.”[1].

Organizacja „Śląskie Towarzystwo Biblijne” zachowuje w tajemnicy i nie ujawnia danych osobowych autorów, zwłaszcza tłumaczy. Z tej przyczyny wśród konserwatywnych, ewangelicznych protestantów jest podnoszona kwestia wiarygodności przekładu.

Źródła przekładuEdytuj

Nowy Testament przetłumaczono z języków oryginalnych na podstawie zbioru greckich manuskryptów, znanych jako Textus receptus[2], przy czym tłumacze przyznają, że ich znajomość greki jest słaba. W „Dzienniku Ucznia” - blogu dotyczącym prac nad tłumaczeniem - tłumacze napisali: „Po pierwsze, po co to nowe tłumaczenie oraz dlaczego my, ludzie słabo znający hebrajski i grekę, podjęliśmy się tej pracy?”[3].

Stary Testament opracowany został na bazie trzech źródeł:

Nie korzystano zatem z oryginalnego tekstu hebrajskiego.

WydaniaEdytuj

Twórcy przekładu nie zastrzegli do niego praw autorskich, a cały przekład udostępniają w Internecie[4].

Nowa Biblia gdańska ukazała się w całości drukiem w roku 2012, wydana przez wydawnictwo Szaron[5]

Porównanie z Biblią gdańskąEdytuj

Wybrane fragmenty ze Starego Testamentu

Biblia gdańska Nowa Biblia gdańska

2 Mojż. 20:12-15 „Czcij ojca twego i matkę twoję, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł.”

„Uszanuj twojego ojca i twoją matkę, aby się przedłużyły twoje dni na ziemi, którą ci da twój Bóg - WIEKUISTY. Nie zamorduj. Nie scudzołóż. Nie ukradnij.”

Hi. 1:6-7 „I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed Panem, że też przyszedł i szatan między nich. Tedy rzekł Pan do szatana: Skąd idziesz? I odpowiedział szatan Panu, i rzekł: Okrążałem ziemię, i przechadzałem się po niej.”

„Otóż pewnego razu się zdarzyło, że przybyli synowie Boscy, aby stawić się przed WIEKUISTYM, a pośród nich przybył też szatan. I WIEKUISTY zapytał szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział WIEKUISTEMU, mówiąc: Z wycieczki na ziemię oraz z przechadzki po niej.”

Pnp. 1:1-3 „Pieśń najprzedniejsza z pieśni Salomonowych. Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino. Dla wonności wyborne są maści twoje; imię twoje jest jako olejek rozlany; przetoż cię panienki umiłowały.”

„Najprzedniejsza pieśń Salomona. O, gdyby mnie pocałował jednym z pocałunków swych ust. Bowiem twoje pieszczoty są przyjemniejsze niż wino. Z powodu wonności rozkoszne są twe pachnidła; twoje imię jak rozlany olejek, i dlatego umiłowały cię dziewice.”

Ps. 23:1-2 „Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie. Na paszach zielonych postawił mię; a do wód cichych prowadzi mię.”

„Psalm Dawida. BÓG jest pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. Daje mi się wylegiwać na zielonych błoniach, do spokojnych wód mnie prowadzi.”

Wybrane fragmenty z Nowego Testamentu

Biblia gdańska Nowa Biblia gdańska

Mt. 5:3-4 „Błogosławieni ubodzy w duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smęcą; albowiem pocieszeni będą.”

„Bogaci żebrzący u Ducha, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Bogaci, którzy boleją, albowiem oni będą pocieszeni.”

Mt. 6:13 „I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.”

„i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Albowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.”

Mt. 16:18 „A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.”

„A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych i bramy Krainy Umarłych go nie przemogą.”

Mt. 28:19-20 „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.”

„Wyruszcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; ucząc ich zachowywać wszystko, tyle właśnie, ile wam poleciłem; a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca epoki. Amen.”

Hbr. 1:8-9 „Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.”

„Ale do Syna: Tron Twój , Boże, aż do porządku wieczności; a berło prawości – berłem Twojego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie; dlatego w obecności twych uczestników pomazał cię, Boże, Bóg twój, oliwą wielkiej radości.”

Obj. 22:14 „Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta.”

„Bogaci ci, którzy czynią jego polecenia, by ich siła była dzięki Drzewu Życia i by bramami weszli do miasta.”

PrzypisyEdytuj

  1. Ewangelia Łukasza 9:23 - Nowa Biblia Gdańska (NBG) [dostęp 2016-09-26] (pol.).
  2. Uwagi Wstępne do Nowej Biblii gdańskiej
  3. 1, 25 czerwca 2010 [dostęp 2016-09-26] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-25].
  4. Nowa Biblia Gdańska, biblest.com.pl [dostęp 2021-08-17].
  5. Nowa Biblia Gdańska - Szaron - Chrześcijańska Księgarnia Internetowa, szaron.pl [dostęp 2018-08-05] (pol.).

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj