Null modem

Null modem – typ kabla szeregowego służący do bezpośredniego połączenia dwóch urządzeń DTE (np. komputerów, terminali, drukarek) przez porty szeregowe RS-232. Występuje w kilku odmianach, od pełnej - dla urządzeń korzystających z pełnej synchronizacji (ang. handshaking), aż do uproszczonej (trójżyłowej) wersji.

Null modem

Kabel null modem z pełną synchronizacjąEdytuj

Stosowany w transmisji przy wysokich prędkościach i przy pełnym sprzętowym sterowaniu przepływem danych.

W nawiasach piny złącza DB-25.

DTE 1      DTE 2   Kierunek transmisji sygnału
2(3) RxD ----- TxD 3(2)    RxD  ←  TxD
3(2) TxD ----- RxD 2(3)    TxD  →  RxD
4(20) DTR ----- DSR 6(6)    DTR  →  DSR
5(7) GND ----- GND 5(7)    GND  -  GND
6(6) DSR ----- DTR 4(20)   DSR  ←  DTR
7(4) RTS ----- CTS 8(5)    RTS  →  CTS
8(5) CTS ----- RTS 7(4)    CTS  ←  RTS

Kabel null modem z częściową synchronizacjąEdytuj

DTE 1         DTE 2       Kierunek transmisji sygnału
1(8)   DCD --------- RTS+CTS 7+8(4+5)   RTS2  →  CTS2+DCD1
2(3)   RxD --------- TxD   3(2)     RxD  ←  TxD
3(2)   TxD --------- RxD   2(3)     TxD  →  RxD
4(20)  DTR --------- DSR   6(6)     DTR  →  DSR
5(7)   GND --------- GND   5(7)     GND  -  GND
6(6)   DSR --------- DTR   4(20)     DSR  ←  DTR
7+8(4+5) RTS+CTS ----- DCD   1(8)     RTS1  →  CTS1+DCD2

Kabel null modem z synchronizacją zwrotnąEdytuj

Przewód "trójżyłowy", oszukujący handshaking.

DTE 1            DTE 2           Kierunek transmisji sygnału
1+4+6(8+20+6) DCD+DTR+DSR                 DTR1  →  DCD1+DSR1
              DCD+DTR+DSR 1+4+6(8+20+6)   DTR2  →  DCD2+DSR2
2(3)     RxD --------- TxD     3(2)       RxD  ←  TxD
3(2)     TxD --------- RxD     2(3)       TxD  →  RxD
5(7)     GND --------- GND     5(7)       GND  -  GND
7+8(4+5)   RTS+CTS                   RTS1  →  CTS1 
              RTS+CTS   7+8(4+5)     RTS2  →  CTS2

Kabel null modem bez synchronizacjiEdytuj

DTE 1      DTE 2    Kierunek transmisji sygnału
2(3) RxD ----- TxD 3(2)    RxD  ←  TxD
3(2) TxD ----- RxD 2(3)    TxD  →  RxD
5(7) GND ----- GND 5(7)    GND  -  GND

Kabel null modem z pełną synchronizacją (stosowany w sprzęcie RTV)Edytuj

Poniższy schemat różni się od pierwszego jedynie podłączeniem sygnału DTR (6 pin) do CD (1 pin).

Wtyczka pierwsza (prosta)
Oznaczenia Izolacja Pin RS232 Pin RJ45 Pin RJ50
DCD Czarny 1 (zlutować z 6) 5 1
RXD Żółty 2 1 2
TXD Brązowy 3 2 3
DTR Pomarańczowy 4 3 4
GND Czerwony 5 4 5
DSR Zielony 6 5 6
RTS Niebieski 7 6 7
CTS Fioletowy 8 7 8
RIN Szary 9 8 9
MAS Brak izolacji M NC (lub 4) 10
Wtyczka druga (krzyżowo-łączona)
Izolacja Pin RS232 Pin RJ45 Pin RJ50
Czarny 1 (zlutować z 6) 3 4
Żółty 3 2 3
Brązowy 2 1 2
Pomarańczowy 6 5 6
Czerwony 5 4 5
Zielony 4 3 4
Niebieski 8 7 8
Fioletowy 7 6 7
Szary 9 8 9
Brak izolacji M NC (lub 4) 10