Obec

jednostka samorządowa (odpowiednik gminy) w Czechach i na Słowacji

Obec – jednostka samorządu terytorialnego w Czechach i na Słowacji, odpowiadająca polskiej gminie. W Czechach w skład gminy może wchodzić kilka miejscowości, a na Słowacji każda osobna wieś stanowi odrębną gminę, dlatego bardzo często pod słowem obec Słowacy rozumieją po prostu miejscowość.

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj