Oczyszczenie świątyni

Oczyszczenie świątyni – wydarzenie opisane w Ewangelii z udziałem Jezusa Chrystusa, mające miejsce w Jerozolimie przed Paschą żydowską. Pojawia się we wszystkich czterech Ewangeliach kanonicznych.

Wyrzucenie kupców ze świątyni, El Greco, 1600.

Umiejscowienie w czasieEdytuj

W Ewangeliach synoptycznych wydarzenie to ma miejsce w ostatnim roku życia Jezusa, a w Ewangelii Jana – na początku jego działalności publicznej. W związku z tym niektórzy uważają, że były to dwa osobne wydarzenia.

Przebieg wydarzeniaEdytuj

Jezus odwiedza Świątynię Jerozolimską, zwaną Świątynią Heroda. Na jej dziedzińcu znajdowało się wiele zwierząt oraz stołów bankierów, którzy zamieniali monety greckie i rzymskie na monety żydowskie (jedyne, których można było używać podczas uroczystości świątynnych)[1]. Jezus był wzburzony tym widokiem na tyle, że sporządził bicz ze sznurków i wypędził zwierzęta oraz poprzewracał stoły bankierów i sprzedawców.

 
Wyrzucenie kupców ze świątyni, Giovanni Paolo Pannini.
 
Litografia Alexandra Bidy

Według Ewangelii synoptycznych, Jezus zwracając się do kupców, cytował Księgę Izajasza i Jeremiasza:

Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom.


PrzypisyEdytuj

  1. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2, s. 22. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011

Linki zewnętrzneEdytuj