Oddział szpitalny

Oddział szpitalny - jednostka organizacyjna szpitala, świadcząca najczęściej całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską nad pacjentami. Istnieją także tzw. oddziały dzienne, zwłaszcza o profilu psychiatrycznym, na których chorzy przebywają tylko w wyznaczonych godzinach. Zdarza się, że oddział szpitalny posiada pododdziały (np. pododdział noworodkowy na oddziale pediatrycznym).

Sala chorych w nowoczesnym szpitalu w Danii

Oddziały noszą nazwy związane ze specjalnościami medycznymi: chorób wewnętrznych, pediatryczny, chirurgii urazowej, itd. Gdy oddziałów danego rodzaju w szpitalu jest więcej (np. w szpitalu psychiatrycznym), stosowane są dodatkowe oznaczenia liczbowe lub literowe.

Najważniejszymi pomieszczeniami na oddziale są sale chorych. Najczęściej oddział liczy kilka sal chorych i kilkadziesiąt łóżek. W skład oddziału wchodzą także inne pomieszczenia, takie jak dyżurka pielęgniarek, gabinet ordynatora, pokój lekarzy, kuchnia, świetlica, gabinet zabiegowy, brudownik, magazyny, itd.

Oddziałem kieruje ordynator, nierzadko istnieje także stanowisko zastępcy ordynatora.

Oddział Dzienny PsychiatrycznyEdytuj

Przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychiatrycznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów chorobowych, a także aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej. Pacjentom w trakcie pobytu w Oddziale oferowane są:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • specjalistyczna opieka lekarska, porady lekarza psychiatry,
 • specjalistyczna opieka pielęgniarska,
 • treningi poznawcze - ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • treningi asertywności i komunikacji,
 • treningi inteligencji emocjonalnej,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • terapia zajęciowa,
 • arteterapia - zajęcia plastyczne, rękodzieło, itp.
 • ludoterapia - zajęcia wykorzystujące gry i zabawy,
 • filmoterapia - zajęcia wykorzystujące różnego rodzaju sztukę filmową,
 • biblioterapia - zajęcia grupowe z książką,
 • zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią,
 • psychorysunek,
 • treningi kulinarne,
 • zajęcia sportowe dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta,
 • spacery, wycieczki i zajęcia w terenie.

Swoją opieką obejmuje również rodziny Pacjentów proponując im spotkania edukacyjno-konsultacyjne, sesje psychoterapii rodzinnej oraz spotkania terapeutyczne prowadzone metodą Otwartego Dialogu.

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu[1].

PrzypisyEdytuj