Oddziaływania hydrofobowe

Oddziaływania hydrofobowe – polegają na łączeniu się grup hydrofobowych, w celu ochrony cząsteczki przed oddziaływaniem na nie cząsteczek wody. Oddziaływanie to odpycha cząsteczki wody. Jest to bardzo szczególne oddziaływanie, ponieważ najczęściej rozpuszczalnikiem jest woda.

Oddziaływanie to występuje w białkach ze strukturą trzeciorzędową oraz czwartorzędową.

Oddziaływanie hydrofobowe występuje zwykle w cząsteczkach, które nie posiadają momentu dipolowego. Istnieją cząsteczki, które są jednocześnie hydrofilowe i hydrofobowe, gdyż na jednym końcu posiadają grupy polarne, a na drugim niepolarne. Taka właściwość nazywa się amfifilowością.

BibliografiaEdytuj

  • Barbara Żarnowska, Słownik Biologia, Wydawnictwo Park sp. z.o.o Bielsko Biała 2006