Odwodnienie (budownictwo)

Odwodnienie – odprowadzenie wody z pewnej powierzchni lub z obiektu do gruntu albo do kanalizacji.

Zalana uliczna krata ściekowa
Odprowadzenie wody deszczowej

Rodzaje odwodnień

edytuj
  • odwodnienie dachu: wodę z opadów atmosferycznych (deszczu lub roztopionego śniegu) odprowadza się:
    • na zewnątrz – przy pomocy rynien i rur spustowych,
    • do wewnątrz – przy pomocy koryta dachowego, wpustów dachowych i rur spustowych usytuowanych wewnątrz budynku,
  • odwodnienie dachu zielonego: podobnie jak dla dachu tylko przy zastosowaniu specjalnych technologii
  • odwodnienie nawierzchni drogowej, podjazdu, itp.: tzw. odwodnienie liniowe
  • odwodnienie nawierzchni tarasu, balkonu, daszku.

Zasady odwodnienia reguluje prawo budowlane oraz normy budowlane.

Zobacz też

edytuj