Odwzorowanie azymutalne równoodległościowe

Odwzorowanie azymutalne równoodległościowe (odwzorowanie proste Postela) – odwzorowanie azymutalne, w którym pewna grupa linii tworzących pewną rodzinę na powierzchni oryginału odtwarza się na płaszczyźnie w postaci pewnych linii zachowujących długości. Ta właściwość jest cenna dla niektórych map specjalnych, na przykład dla map łączności radiowych i innych.

Odwzorowanie azymutalne równoodległościowe Ziemi
Odwzorowanie azymutalne równoodległościowe na fladze ONZ

Przykład odwzorowania azymutalnego równoodległościowego można znaleźć na fladze ONZ. Odwzorowanie przypomina również model Ziemi używany przez współczesnych zwolenników teorii płaskiej Ziemi[1].

PrzypisyEdytuj