Otwórz menu główne

Ogólnokrajowy Spis Abonentów - wydawany przez Orange Polska S.A. (dawniej TP SA) w formie elektronicznej, a w przeszłości również w papierowej, spis abonentów indywidualnych oraz biznesowych wszystkich operatorów telekomunikacyjnych. Podstawą prawną jego publikacji jest art. 169 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe zawarte w publicznie dostępnym spisie abonentów powinny być ograniczone do:

  1. numeru abonenta lub znaku identyfikującego abonenta;
  2. nazwiska i imion abonenta;
  3. nazwy miejscowości oraz ulicy określające:
    1. miejsce zakończenia sieci telefonicznej - w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
    2. miejsce zameldowania abonenta na pobyt stały - w przypadku ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Zamieszczenie w spisie danych identyfikujących abonenta będącego osobą fizyczną może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie tych czynności. Wycofanie zgody należy przekazać do własnego operatora telekomunikacyjnego.

Zamieszczenie w spisie danych identyfikujących abonenta instytucjonalnego nie wymaga jego zgody. Abonent taki może jednakże w dowolnej chwili wystąpić do swojego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z wnioskiem o zastrzeżenie swoich danych (numeru/numerów telefonów). Możliwe jest także zastrzeżenie danych wyłącznie na potrzeby książki telefonicznej albo wyłącznie na potrzeby biura numerów, albo obu usług.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj