Okólnik

strona ujednoznaczniająca
  • okólnik – ogrodzona część podwórza bądź pastwiska, przeznaczona dla bydła, owiec lub koni
  • okólnik (kurenda) – rodzaj pisma urzędowego
  • ulica Okólnik w Warszawie