Okaz – pojęcie stosowane w taksonomii i mineralogii, oznaczające wybranego przedstawiciela określonego gatunku ewentualnie taksonu wewnątrzgatunkowego[1] lub określonego minerału będącego jego typem nomenklatorycznym. W systematyce organizmów okazem (typem nomenklatorycznym) może być konkretny organizm (np. roślina w zielniku) lub ilustracja. Jeśli okaz wskazany jest przez autora nazwy naukowej, wówczas określany jest mianem holotypu. Jeśli autor nazwy nie wskazał okazu typowego wówczas wskazywany jest lektotyp[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Clive A. Stace: Taksonomia roślin i biosystematyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, 1993, s. 284. ISBN 83-01-11251-4.