Okręg wyborczy Kingston upon Hull West and Hessle

okręg wyborczy do brytyjskiej Izby Gmin

Okręg wyborczy Kingston upon Hull West and Hessle powstał w 1997 r. i wysyła do brytyjskiej Izby Gmin jednego deputowanego. Często używa się skróconej nazwy okręgu Hull West and Hessle.

Deputowani do brytyjskiej Izby Gmin z okręgu Kingston upon Hull West and Hessle

edytuj