Okręgowa Delegatura Rządu Wilno

Okręgowa Delegatura Rządu Wilno – okręgowe (wojewódzkie) przedstawicielstwo Delegatury Rządu na Kraj powstałe w marcu 1942 w Wilnie.

Historia Polski
Kotwica

Ten artykuł jest częścią cyklu:
Polskie Państwo Podziemne

Okręgowy Delegat Rządu był przedstawicielem Rządu RP i sprawował naczelne kierownictwo całej okręgowej administracji rządowej z wyjątkiem wojskowej i spraw przewidzianych do bezpośredniej kompetencji władz centralnych.

Konwent Stronnictw PolitycznychEdytuj

Sprawami cywilnymi w wileńskim ZWZ zajmowała się Okręgowa Rada Polityczna. Stanowiła ona organ doradczy komendanta Okręgu Wilno. Jesienią 1942 zmieniono jej nazwę i przeniesiono do Delegatury. Odtąd jej nazwa brzmiała: Konwent Stronnictw Politycznych. W jego skład stronnictwa delegowały swoich przedstawicieli. Byli to:

Posiedzenia konwentu odbywały się pod przewodnictwem Delegata Rządu. Uczestniczył w nich zwykle Komendant Okręgu lub jego zastępca. Konwent przetrwał do lipca 1944

Struktura organizacyjna i obsada personalnaEdytuj

 • Delegat Rządu – Zygmunt Fedorowicz "Albin", "Pani Maria", "Józef"
 • Biuro Delegata Rządu – Władysław Babicki "Jerzy"
 • Inspektorat Samorządowy (Starostw)
 • Wydział Bezpieczeństwa – Kazimierz Protassewicz "Sokół"
 • Wydział Informacji i Prasy (WIP)
 • Wydział Opieki Społecznej – Adam Galijski, ks. Aleksander Lachowicz
 • Wydział Zdrowia – Feliks Kasperkowicz, Witold Brynk
 • Wydział Oświaty
 • Wydział Przemysłu i Handlu – Władysław Hajdukiewicz
 • Wydział Rolnictwa – Ludwik Chomiński
 • Wydział Sprawiedliwości – Władysław Dmochowski
 • Wydział Finansowy – Wacław Maurycy Gajewski
 • Kierownictwo Walki Cywilnej (do lipca 1943) – Adam Galiński
 • Sąd Karny Specjalny – Jan Radwański
 • Państwowy Korpus Bezpieczeństwa:
  • komendanci: asp. Aleksander Łygo "Mieczysław", "Zenon" (do poł 1943), podinsp. Zygmunt Tomaszewski (od poł. 1943)

BibliografiaEdytuj