Okup

strona ujednoznaczniająca

Miejscowości w Polsce:

Inne pojęcia:

  • Okup – dobra materialne przekazane w zamian za odkupienie przedmiotu lub osoby trzymanej bezprawnie.

Filmy: