Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, organizowana od roku szkolnego 2012/2013 przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych[1]. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[2].

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

  • zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą,
  • dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych,
  • rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorczej,
  • zachęcenie do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

EtapyEdytuj

Olimpiada składa się z trzech etapów:

  • zawodów I stopnia (szkolnych),
  • zawodów II stopnia (okręgowych),
  • zawodów III stopnia (centralnych – finału).

PrzypisyEdytuj

  1. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)

BibliografiaEdytuj