Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystycznaolimpiada szkolna organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą komitetów okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych — realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkoły. Organizatorami olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne[1]. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[2].

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

  • upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych,
  • stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

EtapyEdytuj

Olimpiada składa się trzech etapów:

  • I stopień – zawody szkolne;
  • II stopień – zawody okręgowe, przy czym okręg stanowi obszar jednego województwa;
  • III stopień – zawody centralne.

PrzypisyEdytuj

  1. Regulamin, program, organizacja Olimpiady Statystycznej, Olimpiada Statystyczna [dostęp 2019-05-02].
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)

BibliografiaEdytuj