Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu geodezji oraz kartografii. Organizatorem olimpiady jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych[1]. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[2]. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych[3]. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert[4].

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

 • rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów ponadgimnazjalnych szkół geodezyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz ich zainteresowań zawodowych,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu technika geodety,
 • stworzenie młodzieży szkolnej i nauczycielom możliwości szlachetnego współzawodnictwa[5].

EtapyEdytuj

Olimpiada składa się z trzech etapów:

 • zawodów I stopnia (etap szkolny) – biorą w nim udział wszyscy uczniowie szkoły, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w olimpiadzie
 • zawodów II stopnia (etap międzyszkolny) – bierze udział dwadzieścia pięć trzyosobowych zespołów szkolnych, które osiągnęły największą liczbę punktów w zawodach pierwszego stopnia,
 • zawodów III stopnia (etap centralny) – bierze udział dwudziestu uczestników olimpiady, którzy otrzymali największą liczbę punktów w zawodach drugiego stopnia.

Zawody pierwszego stopnia organizuje i przeprowadza komisja szkolna olimpiady, natomiast zawody drugiego i trzeciego stopnia organizuje i przeprowadza komitet organizacyjny olimpiady.

PrzypisyEdytuj

 1. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
 3. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 4. Wyniki oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” (pol.). Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2016-05-12. [dostęp 2018-03-07].
 5. Regulamin Olimpiady WGiK (pol.). Olimpiada WGiK. [dostęp 2018-01-29].

BibliografiaEdytuj