Onolatria (gr. όνος „osioł” + λατρεία „kult, służba”) – zarzut kierowany w starożytności wobec Żydów i chrześcijan, przypisujący im oddawanie czci osłu[1].

Tzw. Graffiti Aleksamenosa

Posądzenia o onolatrię mają swój początek w epoce hellenistycznej. Na początku I wieku żyjący w Aleksandrii grecki pisarz Apion zarzucał Żydom oddawanie czci podobiźnie osła. Z traktatu apologetycznego Józefa Flawiusza Przeciw Apionowi dowiadujemy się, że w swoim niezachowanym do naszych czasów dziele Apion oskarżał Żydów, iż w Świątyni Jerozolimskiej przetrzymują wyobrażenie oślej głowy, otaczanej przez nich wielkim szacunkiem[2].

Relację o czczeniu przez Żydów osła przytoczył również Tacyt w V księdze Dziejów. Według rzymskiego historyka po wyjściu z Egiptu Izraelici cierpieli na pustyni pragnienie z powodu braku wody pitnej. W chwili zagłady miało ich uratować stado dzikich osłów, które, wracając z pastwiska, naprowadziło ich do źródła. Po przybyciu do Ziemi Obiecanej mieli na pamiątkę umieścić w przybytku Bożym wizerunek osła i oddawać mu cześć[3].

W II wieku w Cesarstwie rzymskim kult osła zaczęto przypisywać chrześcijanom; zarzuty te odpierali w traktatach apologetycznych Tertulian i Minucjusz Feliks[2][4]. Kult oślej głowy, obok m.in. mordów rytualnych na niemowlętach oraz uprawiania kazirodztwa, przypisuje chrześcijanom w swojej inwektywie Fronton z Cyrty[5]. Na rzymskim Palatynie zachowało się starożytne graffiti nazywane graffiti Aleksamenosa, przedstawiające człowieka oddającego cześć ukrzyżowanej postaci z oślą głową[6]. Datowany na I wiek i odkryty w 1881 roku fragment terakoty z Neapolu, jak również podobne znalezisko z Syrii, przedstawiają Jezusa jako człowieka z głową osła i księgą w ręce, przemawiającego do swoich uczniów[1]. Tertulian wspomniał o Żydzie, który w Kartaginie namalował na murze karykaturę chrześcijańskiego Boga jako przyodzianą w togę istotę z oślimi uszami i kopytem u jednej nogi, trzymającą książkę[7].

Przypisy edytuj

  1. a b The Ass (In Caricature of Christians). [w:] The Catholic Encyclopedia [on-line]. New Advent. [dostęp 2010-04-08]. (ang.).
  2. a b Paweł Janiszewski: Czciciele osła. Chrześcijanie i Żydzi w oczach Rzymian. mowiawieki.pl. [dostęp 2014-02-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-09)].
  3. Dzieje. W: Tacyt: Dzieła. tłum. Seweryn Hammer. Warszawa: Czytelnik, 2004, s. 581. ISBN 83-07-02993-7.
  4. Tertulian: Ad nationes. earlychristianwritings.com. [dostęp 2010-04-08]. (ang.).
  5. Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tłum. Anna Świderkówna, opr. ks. Marek Starowieyski, Wydawnictwo M, Kraków 2010, s.378-385
  6. Richard Viladesau: The Word in and Out of Season. Paulist Press, 1992, s. 46. ISBN 0-8091-3626-0.
  7. Tertulian, Ad nationes, 1:11, 1:14