Optyka cienkich warstw

Optyka cienkich warstw jest działem optyki, który dotyczy zjawisk zachodzących w strukturach złożonych z bardzo cienkich warstw różnych materiałów. Aby badana struktura spełniała ten warunek, grubość pojedynczej warstwy musi być rzędu długości fali światła, czyli dla światła widzialnego około kilkuset nanometrów. Warstwy tej grubości mają specyficzne własności optyczne związane z dyfrakcją i interferencją światła oraz z różnicami w wartościach współczynnika załamania światła poszczególnych cienkich warstw, podłoża i powietrza. Te efekty mają wpływ zarówno na odbicie światła jak i jego przechodzenie przez obiekt.

Filtry dichroiczne stworzone w oparciu o optykę cienkich warstw
Porównanie okularów bez powłok antyrefleksyjnych (u góry) z okularami z powłokami (u dołu)

WykorzystanieEdytuj

Własności optyczne cienkich warstw są wykorzystywane w

Cienkie warstwy o własnościach optycznych w naturzeEdytuj

Optyka cienkich warstw tłumaczy zjawisko iryzacji i opalizacji występujące na