Order Ľudovíta Štúra

słowackie odznaczenie państwowe

Order Ľudovíta Štúra (słow. Rad Ľudovíta Štúra) – trzecie (po Orderze Podwójnego Białego Krzyża i Orderze Andreja Hlinki) w kolejności starszeństwa słowackie odznaczenie państwowe (ale drugie w kolejności, przeznaczone wyłącznie dla obywateli Republiki Słowackiej), nadawane za wybitne zasługi na rzecz rozwoju demokracji, ochrony wolności i praw człowieka, za rozwój obrony i bezpieczeństwa Republiki Słowackiej, za wybitne zasługi dla rozwoju polityki, gospodarki i zarządzania, za osiągnięcia dziedzinie gospodarki, samorządu, nauki i techniki, edukacji, kultury, sztuki, sportu i spraw społecznych, oraz za szerzenie dobrego imienia Republiki Słowackiej poza jej granicami.

Order Ľudovíta Štúra
Rad Ľudovíta Štúra
Baretka
Baretka I Klasy
Baretka
Baretka II Klasy
Baretka
Baretka III Klasy
Ustanowiono

2 lutego 1994

Powyżej

Order Andreja Hlinki

Poniżej

Krzyż Milana Rastislava Štefánika

Order Ľudovíta Štúra ustanowiono ustawą nr 37/1994 z dnia 2 lutego 1994. Nosi imię Ľudovíta Štúra – słowackiego działacza narodowego żyjącego w XIX wieku.

Order posiada dwie wersje – cywilną i wojskową, z których każda ma trzy klasy.

Z tytułu pełnienia urzędu, każdorazowy Prezydent Republiki Słowackiej jest Kawalerem Orderu Ľudovíta Štúra I Klasy.

Klasy Orderu Ľudovíta Štúra

I Klasa

II Klasa

III Klasa
Zobacz też kategorię: Odznaczeni Orderem Ľudovíta Štúra.

Bibliografia edytuj