Order 25 lutego 1948

Order 25 lutego 1948 (cz. Řád 25. února 1948) – czechosłowackie odznaczenie państwowe ustanowione dla wyróżnienia obywateli, którzy w lutym 1948 roku wyróżnili się w działaniach w wyniku których władzę przejęła Komunistyczna Partia Czechosłowacji i wprowadziła demokrację ludową.

Order 25 lutego 1948
Řád 25. února 1948
Awers
Awers orderu I stopnia
Baretka
Baretka orderu I stopnia
Ustanowiono 8 lutego 1949
Wielkość średnica 52 mm i 33 mm
Kruszec srebro, brąz

HistoriaEdytuj

Odznaczenie został zarządzeniem rządu Czechosłowacji z dnia 8 lutego 1949 roku[1]. Załącznikiem do zarządzenia był statut orderu, które w § 1 określa, że odznaczeniem mogą być wyróżnieni obywatele, którzy w mieli wybitne zasługi dla zwycięstwa demokracji ludowej w Czechosłowacji w lutym 1948 roku.

Odznaczenie posiadało trzy stopnie:

  • I stopień – gwiazda
  • II stopień – medal srebrny
  • III stopień – medal brązowy

Odznaczenie zostało zniesione w 1990 roku na podstawie ustawy z dnia 2 października 1990 roku[2]

Zasady nadawaniaEdytuj

Zgodnie z zarządzeniem odznaczenie było nadawane tylko raz, bez względu na to jakiego stopnia otrzymała odznaczenie.

Odznaczenie przyznawano wojskowym, funkcjonariuszom podległym Ministerstwu Spraw Wojskowych, członkom Komunistycznej Partii Czechosłowacji i innym obywatelom, którzy w lutym 1948 roku uczestniczyli w działaniach w wyniku której całkowitą władzę w rządzie przejęli komuniści i wprowadzili demokrację ludową.

Odznaczenie było nadawane przez prezydenta Czechosłowacji.

Opis odznakiEdytuj

Odznakę odznaczenie I stopnia jest pięcioramienna gwiazda wykonana ze srebra o średnicy 52 mm. Wnętrze gwiazdy jest pokryte czerwoną emalią, ze srebrnymi krawędziami. Pomiędzy ramionami gwiazdy znajdują się płomienie pozłacane. W środku gwiazdy znajduje się okrągła tarcza w kolorze srebrnym. Na awersie tarczy znajduje się ręka trzymająca sztandar oraz gałązkę oliwną. Powyżej ręki znajduje się napis 25. února 1948 (pol. 25 lutego 1948). Na rewersie odznaczenia I stopnia identyczna okrągła tarcza w środku gwiazdy, w dolnej części napis VŮLE LIDU ZÁKONEM (pol. Wola ludu prawem), powyżej gałązka lipy a nad nią napis REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ (pol. Republika Czechosłowacka).

Odznaki odznaczenia II i III stopnia jest okrągły medal o średnicy 33 mm, odznaka II stopnia wykonana jest ze srebra a III stopnia z brązu. Wygląd odznak jest identyczny.

Na awersie medalu znajduje się ręka trzymająca sztandar oraz gałązkę oliwną. Powyżej ręki znajduje się napis 25. února 1948 (pol. 25 lutego 1948). Na rewersie w dolnej części napis VŮLE LIDU ZÁKONEM (pol. Wola ludu prawem), powyżej gałązka lipy a nad nią napis REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ (pol. Republika Czechosłowacka).

Odznaki II i III stopnia zawieszony jest na wstążce o szer. 37 mm w kolorze czerwonego, natomiast odznaka I stopnia umieszczana była bezpośrednio na ubraniu przy pomocy zapinki. Art. 4 zarządzenia ustanawiał także baretki tego odznaczenia i tak:

  • baretka I stopnia – jest czerwona z nałożoną złotą pięcioramienną gwiazdą.
  • baretka II stopnia – jest czerwona z nałożoną srebrną gwiazdą
  • baretka III stopnia – jest czerwona z nałożoną brązową gwiazdą.

PrzypisyEdytuj

  1. Nařízení ze dne 8.2.1949, kterým se zřizuje Řád 25. února 1948 (cz.). epravo.cz. [dostęp 2013-12-19]..
  2. Dziennik nr 404/1990.

BibliografiaEdytuj