Ortodydaktyka

Ortodydaktyka – dział dydaktyki ogólnej zajmujący się ustaleniem zasad, celów i przebiegu procesów kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ortodydaktyka jest dziełem dydaktyki, która prostuje, wyrównuje, poprawia, koryguje zaburzenia rozwojowe uczniów wykazujących trudności w nauce. Opiera się na naukowych podstawach metod rewalidacji i resocjalizacji. Zajmuje się kształceniem jednostki dla której wskazania dydaktyki ogólnej nie są wystarczające.

Zasady ortodydaktyki według Lipkowskiego:

  • zasada życzliwej pomocy,
  • zasada kształtowania pozytywnej atmosfery pracy,
  • zasada aktywności w nauce,
  • zasada dominacji wychowania,
  • zasada indywidualizacji,
  • zasada treści kształcących (dostosowanie treści kształcących do typu psychicznego dziecka).