Ostryńscy

Ostryńscy – zapoczątkowany przez Aziubeka sułtana ród Tatarów, wpływowych carewiczów w Wielkim Księstwie Litewskim. W 1514 Aziubek sułtan dostał dobra od Zygmunta I Starego pod Ostryną koło Lidy. Za służbę dla Wielkiego Księcia Litewskiego Tatarzy ostryńscy otrzymali dobra ziemskie w województwach mińskim i trockim. W XVII w. ród przestał być wzmiankowany w dokumentach[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Ostryna - Karta Dziedzictwa Kulturowego. Projekt "Shtetl Routes" / Teatr NN. [dostęp 2019-12-14].