Półperyferia

Półperyferia w ujęciu teorii systemu światowego Immanuela Wallersteina oznacza państwa, znajdujące się pomiędzy krajami peryferyjnymi a rozwiniętymi państwami centrum.

Państwa świata w 2000 r. podzielone na trzy grupy: państwa rdzenia (core) - (niebieski), półperyferyjne (fiolet) i peryferyjne (czerwień).

Kraje te są w znaczącym stopniu zdominowane przez kraje centrum, ale same także dominują nad lokalnymi peryferiami, często pełniąc rolę pośrednika pomiędzy centrum a peryferiami. Są także bogatsze i mają lepiej rozwiniętą gospodarkę niż peryferia.

Przykładowe kraje półperyferi to m.n: Chiny, Indie, Meksyk, Iran, Polska, Grecja.