Państwo złożone

Państwo złożonepaństwo składające się z mniejszych jednostek składowych (np. stany, landy), posiadających określoną samodzielność. Jednostki te mogą posiadać własny system prawny i organy władzy politycznej[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Rafał Klepka, Współczesny federalizm - wybrane zagadnienia, [w:] Renata Bizior i inni, W poszukiwaniu fundamentów czyli o potrzebie stałości w zmieniającym się świecie. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Rosołowi, Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2013, s. 183-196, ISBN 978-83-7455-357-5, OCLC 883508666.