§

Paragraf – podstawowa jednostka redakcyjna tekstu prawnego, oznaczana w tekście symbolem § (U+00A7). W systemie Linux można go wprowadzić za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+⇧ Shift+U oraz A7, w systemie Windows Alt+21 z klawiatury numerycznej, a w systemie macOS ⌥ Opt+6. Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, a litery na tiret. W ustawie określanej jako kodeks paragrafy występują zamiast ustępów i dzielą się tak jak ustępy (na punkty, litery i tirety). Jeśli w danym akcie prawnym paragrafy pełnią funkcję podstawowej jednostki redakcyjnej, są numerowane w sposób ciągły w całym akcie prawnym.

Stosowanie paragrafów i artykułów jest czasami wykorzystywane do sygnalizowania, z jakim rodzajem aktu mamy do czynienia. Przykładowo, w Polsce paragraf pełni funkcję podstawowej jednostki redakcyjnej w aktach wykonawczych (w przeciwieństwie do ustaw, w których taką jednostką jest artykuł). Z kolei w niemieckiej kulturze prawnej paragraf występuje w aktach samodzielnych (niezależnie od tego, czy są ustawami, czy aktami wykonawczymi), a artykuły stosuje się w aktach zmieniających, wprowadzających itp.

Słowo paragraf oznacza również sam znak §.

W systemach komputerowych, które stosują Unikod znak paragrafu występuje w wersji:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska
§ U+00A7 § lub § lub § SECTION SIGN paragraf

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj