Parlament Rwandy – główny organ władzy ustawodawczej w Rwandzie. Ma charakter bikameralny i składa się ze Izby Deputowanych (niższa izba), Senatu (wyższa izba.

Osobny artykuł: Izba Deputowanych (Rwanda).
Osobny artykuł: Senat (Rwanda).

Do 2003 parlament Rwandy był jednoizbowy. Funkcjonowało wówczas Zgromadzenie Ustawodawcze.

Bibliografia edytuj